رفتن به محتوای اصلی

فانون، بس بسیار انسانی

سالروز تولد فرانتس فانون است. برخی چنان تأثیری بر زندگی فکری‌ات میگذارند که گاهی در خلوت شرمگنانه به گفتگو با ایشان مشغول میشوی. برخی نامشان را مدتها پیش از شناخت ایشان میشنوی و به واسطه معرفی کژدار و مریز تا مدتها سراغشان نمیروی. اما، ناگاه جمله‌ای، پاراگرافی، متنی از ایشان میبینی و می‌افتد آنچه بایست افتد. فرانتس عُمَر فانون یقیناً یکی از اینهاست برای من.

برچسب‌ها

Subscribe to Fanon